ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT - HUNG

Cơ sở Sơn Tây: Số 16 Hữu Nghị - Xuân Khanh - Sơn Tây - TP.Hà Nội

Cơ sở Thạch Thất: Khu Công nghiệp Bình Phú, huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội

Điện thoại:024 33838345

E-mail: viethung@viu.edu.vn

Văn phòng tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh

Liên hệ online

 

Liên hệ phòng ban

STT Phòng ban Điện thoại Email
1 Phòng Đào tạo, Khoa học công nghệ 02433.838.063 hoặc 02433.838.877 daotao_khcn@viu.edu.vn
2 Phòng Tổ chức hành chính 02433.838.247 hoặc 02433.839.875 tchc@viu.edu.vn
3 Phòng Tài chính kế toán 02433.838.241 hoặc 02433.939.909 tckt@viu.edu.vn
4 Phòng Quản trị 02433.838.064 hoăc 02433.838.065 (BV) quantri@viu.edu.vn
5 Kinh tế và Quản lý 024.33610165 kinhtequanly@viu.edu.vn
6 Khoa Công nghệ thông tin 024.33938067 congnghethongtin@viu.edu.vn
7 Viện Nghiên cứu và Hỗ trợ phát triển 024.33838063 viennghiencuu@viu.edu.vn
8 Khoa CNKT Điện-Điện tử 0983370127 diendientu@viu.edu.vn
9 Khoa CNKT Cơ Khí 0962631558 cokhi@viu.edu.vn
10 Khoa CNKT Ô tô 0984691823 oto@viu.edu.vn
11 Khoa CNKT Xây dựng 0986050938 xaydung@viu.edu.vn
12 Phòng Hợp tác quốc tế 0983186511 hoptaquocte@viu.edu.vn
13 Trung tâm Thông tin Thư viện 0976467252 trungtamthuvien@viu.edu.vn
14 Phòng Thanh tra giáo dục và công tác học sinh, sinh viên 0973050588 thanhtragiaoduc@viu.edu.vn